top of page

Exhibition

2016-2020

kuromono
kuromono
press to zoom
CHROMONO
CHROMONO
press to zoom
kuromono
kuromono
press to zoom
kuromono
kuromono
press to zoom
kuromono
kuromono
press to zoom
kuromono
kuromono
press to zoom
tenten
tenten
press to zoom
tenten
tenten
press to zoom
tenten
tenten
press to zoom
BOTTEAPPLE
BOTTEAPPLE
press to zoom
BOTTEAPPLE
BOTTEAPPLE
press to zoom
tenten
tenten
press to zoom
BOTTEAPPLE
BOTTEAPPLE
press to zoom
tenten
tenten
press to zoom
tenten
tenten
press to zoom
tenten
tenten
press to zoom

illustration works

2015-2016

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

2013-2015

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page